Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

Har du varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til merudgifter

Spring over sidemenu Råd, hjælp og støtte