Madservice

Kommunen skal tilbyde en madserviceordning til borgere, som ikke er i stand til at lave mad selv

Hvad skal jeg foretage mig hvis jeg ønsker mad leveret:

Du kan søge om madordning i Visitationen på tlf. 43 28 28 28. Leverandøren af madservice er Det Danske Madhus.

Kontakt Visitationen på tlf.  43 28 28 28

Telefonerne er åbne

mandag - onsdag kl. 9.00 - 14.30

torsdag               kl. 9.00 - 17.30

fredag                 kl. 9.00 - 12.00

Du kontakter visitator i deres telefontid kl. 9.00 - 10.00. 

Hvis du søger om madordning, vil du blive besøgt af en visitator. Ved besøget foretager vi i samråd med dig en individuel og konkret vurdering af dit behov for madservice, og du underskriver en fuldmagt på, at betaling for denne sker via træk i pension.

Du vælger selv, om du vil bestille mad til hele ugen eller kun til enkelte dage. Du har mulighed for at vælge hovedret og enten forret eller dessert. Du får maden leveret som kølemad to gange ugentligt.

Hvem kan få madservice?

Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få hjælp via kommunens madserviceordning. Det er en forudsætning, at du ikke selv kan udføre opgaven på grund af:

  • midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
  • eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af din samlede situation.

Der skal ske en løbende revurdering af hjælpen, således at den tilpasses efter dine behov.

Kommunen skal hvert år beskrive sine kvalitetskrav til madserviceordningen i en kvalitetsstandard. Du kan få flere oplysninger om din kommunes konkrete madserviceordning hos kommunen.

Hvad koster madservice i eget hjem?

Du skal højst betale 56 kr. (2021) for en hovedret, når du får madservice efter servicelovens § 83 i eget hjem. Der kan også være tale om madserviceordninger, hvor du kan afhente maden eller spise den hos madserviceleverandøren, på et dagcenter eller lignende.

Hvad koster madservice i plejebolig/plejehjem?

Der er et loft over, hvor meget du skal betale for madservice, hvis du bor i en plejebolig/på plejehjem. Det betyder, at du ikke kan opkræves mere end 3.834 kr. pr. måned i betaling for madservice (2021).

Kommunen må ikke opkræve mere i betaling, end det koster at producere maden.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om madservice, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt

Visitationen

Social- og Sundhedsforvaltningen
Brøndby Rådhus
Park Allé  160
2605  Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

Visitationen@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 16. oktober 2021
Skrevet af Social- og Ældreministeriet og Brøndby Kommune