Rehabiliteringen Brøndby

Rehabiliteringen Brøndby er et døgntilbud for borgere i Brøndby Kommune, som har behov for intensiv træning. hele døgnet. Formålet med rehabiliteringen er genoprettelse af funktionsniveauet, så borgeren så vidt muligt opnår et selvstændigt liv i hjemmet med mindst mulig hjælp.