Kræft-forløb

I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse har vi etableret et rehabiliteringsforløb for dig, der har kræft, eller som lider af senfølger efter et kræftforløb.

Kræft-rehabiliteringsforløb

Tilbuddet er til dig, der har eller har haft kræft. Forløbet er gratis og rettet mod personer, der er berørt af kræft. Tilbuddene er primært gældende for borgere, men enkelte er også rettet mod pårørende og efterladte.

Formålet med kræftrehabiliteringen er at støtte dig fysisk, psykisk og socialt i at håndtere dit hverdags- og arbejdsliv på trods af de begrænsninger som sygdommen og/eller behandlingen kan medføre. Rehabiliteringsforløbet foregår i Træningscenter Brøndby, hvor der tilbydes forskellige aktiviteter, som kan være en hjælp og støtte i tiden under og efter behandling for en kræftsygdom.

Hvad indeholder forløbet

Et forløb kan indeholde

 • Individuel vejledning og samtale med fysioterapeut, ergoterapeut, kontinenssygeplejerske, diætist, og sexolog
 • Styrke- og konditionstræning på hold med individuel tilpasning
 • Undervisning med oplæg i blandt andet kost, træning, søvn og håndtering af ændrede livsvilkår som følge af kræftsygdommen. Derudover indgår relevante emner som mindfulness og et oplæg for pårørende
 • Vurdering og behandling af senfølger
 • Særskilt forløb for borgere med sene senfølger  
 • Rådgivning via jobcenter
 • Rådgivning via Kræftens Bekæmpelse
 • Formidling af kontakt til rygestopvejledning
 • Formidling til hjælpemiddelafdeling
 • Sociale aktiviteter for borgere, pårørende og efterladte arrangeret af Kræftens Bekæmpelses lokalforening, eksempelvis café
 • Dannelse af netværk med andre kræftpatienter

Når Vi har modtaget og visiteret henvisningen, vil du inden for 10 hverdage blive kontaktet af en forløbskoordinator med tilbud om en afklarende samtale.

Hvor foregår det henne

Forløbet finder sted på:

Træningscenter Brøndby
Horsedammen 36A
2605 Brøndby
Telefon 43 28 21 73
e-mail: traening@brondby.dk

Hvordan bliver jeg henvist

Du kan henvises til et forløb i træningscenteret gennem behandlende afdeling på hospitalet eller egen læge såfremt du opfylder følgende kriterier:

 • Du har en kræftdiagnose
 • Er over 18 år
 • Har folkeregisteradresse i Brøndby Kommune
 • Aktuelt er i et behandlingsforløb eller har afsluttet behandling inden for de seneste fem år. 

Når vi har modtaget og visiteret henvisningen, vil du inden for 10 hverdage blive kontaktet af en forløbskoordinator med tilbud om en afklarende samtale.

Formålet med samtalen er, at vi i fællesskab med dig, sammensætter et forløb som er tilpasset din hverdag, ønsker og behov. Til samtalen er pårørende meget velkomne.

Er du borger i Albertslund, eller Glostrup kommune tilbydes du ligeledes et rehabiliteringsforløb i Brøndby. Henvisningen sendes til din hjemkommune, som dernæst sender den videre til Brøndby Kommune.

Transport:

Kan omfatte kørsel

Tolk:

Omfatter tolk 

 

Forløbsprogrammet for Kræftrehabilitering er gratis, efter henvisning fra praktiserende læge eller hospital.

Hold øje med de 7 tegn og gå til lægen i tide

Det er vigtigt at opdage kræft tidligt. Jo tidligere, jo bedre – det øger chancen for at blive rask. Næsten alle tegn på kræft kan ligeså godt være tegn på noget andet. Men det er vigtigt at snakke med din læge.

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du læse og se mere om de 7 tegn, og hvad du skal holde øje med.

Ovenstående linkes til Kræftens Bekæmpelses hjemmeside: https://www.cancer.dk/de7tegn/

Oplysning til henvisende instans

Læge/speciallæge henviser med hospitalshenvisning (MedCom standard REF01 / XREF15) til Træningscentret til lokationsnummer: 5790000178940, overskrift: Kræftrehabilitering.

Forløbskoordinatorer

Forløbskoordinatorer og fysioterapeuter på kræftforløbsprogrammet:

Pernille Wallentin og Bitten Orland

Tlf. 43 28 21 73

Du er altid velkommen til at kontakte forløbskoordinatorerne, hvis du har spørgsmål - eller ønsker at deltage i et rehabiliteringsforløb.

Kontakt

Træningscenter Brøndby

Horsedammen 36A
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 21 73

traening@brondby.dk

Telefontid

Mandag til torsdag: Kl. 8.00–12.00 og 13.00–14.00

Fredag: Kl. 8.00–12.00

Sidst opdateret den 31. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune