Hjerneskadekoordinator

Er du nydiagnosticeret med en senhjerneskade kan hjerneskadekoordinatoren være behjælpelig.

I Brøndby Kommune ligger vi vægt på altid at inddrage dig i forhold til målsætningen omkring dit rehabiliteringsforløb. Vi arbejder tværfagligt hvilket sikrer, at vi altid får set på din sag med de rigtige faglige kompetencer, og sikrer på den måde at du får den bedst mulige hjælp.

Hjerneskadekoordinatoren er en stor del af denne proces.

Er du nydiagnosticeret med en senhjerneskade kan hjerneskadekoordinatoren være behjælpelig med følgende:

At deltage i dit udskrivningsmøde på hospitalet, og støtte dig i dit videre rehabiliteringsforløb efter udskrivelse, og være dit bindeled mellem relevante samarbejdspartnere.

Hjerneskadekoordinatoren står for inddragelsen af de relevante samarbejdspartnere i dit forløb via et neurofagligt team, hvor nedenstående samarbejdspartnere indgår:

 • Træningscenteret
 • Hjælpemiddelafdelingen
 • Specialrådgivningen
 • Visitationen
 • Jobcenteret
 • Døgngenoptræningsafdelingen
 • Kommunens logopæd
 • Andre relevante samarbejdspartnere kan indkaldes ad hoc

Hvad vil det sige at have en hjerneskade?

Hvert år rammes ca. 50 borgere bosiddende i Brøndby Kommune af en senhjerneskade. Senhjerneskaden kan opstå på grund af:

 • Blodprop i hjernen
 • Blødning i hjernen
 • Forbigående blodprop i hjernen
 • Tumor i hjernen
 • Iltmangel i hjernen
 • Hovedtraumer efter ulykke

Der kan være mange forskellige følger efter en hjerneskade og de kan påvirke både den enkelte om de pårørende i større eller mindre grad.

Følgerne kan være synlige (fx lammelser eller talebesvær), men de kan også være skjulte (fx øget træthed, hukommelsesbesvær, nedsat koncentration, manglende overblik til at strukturere sin dagligdag).

Det kan være svært for den enkelte såvel som de pårørende at forstå hjerneskadens følger. Der er ofte mange parter involveret i borgerens dagligdag efter en hjerneskade. Hjerneskadekoordinatoren kan her være bindeled ml. borger, pårørende og de forskellige instanser i kommunen.

Kontakt

Hjerneskadekoordinator

Kontakt hjerneskadekoordinator Cecilie Ring Olsen på

Tlf. 51 51 71 12

traening@brondby.dk.​​

Træningscenter Brøndby

Horsedammen 36A
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 21 73

traening@brondby.dk

Sidst opdateret den 31. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune