Vandladnings- og afføringsproblemer

Kontinensklinikken er et gratis tilbud til dig der har vandladnings- eller afføringsproblemer.

Kontinensklinikken

Som borger i Brøndby Kommune kan du få rådgivning og vejledning i forhold til at afhjælpe vandladnings- og afføringsproblemer.

Kontinensklinikken har ansat sygeplejerske og fysioterapeut med specialviden på området, som med enkle undersøgelser og ved at spørge ind til dit problem, kan finde frem til hvordan det kan mindskes eller afhjælpes. Dette sker i samarbejde med din egen læge.

Du kan også tilbydes genoptræning af din bækkenbund. Derudover kan vi være behjælpelige med yderligere undersøgelse, hvis problemet kræver særlig behandling.

Forløb ved Kontinensklinik Brøndby

Tilbuddet er til dig hvis...
  • Du har vandladnings- og/eller afføringsproblemer
  • Du er fyldt 18 år
  • Du er bosat i Brøndby Kommune
  • Du er motiveret og har lyst til at gøre noget for at få løst dit problem
Tilbuddet omfatter
  • To besøg hos kontinenssygeplejerske
  • En undersøgelse hos fysioterapeut
  • Slutundersøgelse v/sygeplejerske og fysioterapeut
  • Genoptræning individuelt eller på hold, hvis relevant 

Hvis inkontinensproblemet ikke er afhjulpet efter behandling og træning, kan der gives rådgivning om inkontinenshjælpemidler og hjælp til at søge om dem.

Hvordan bliver jeg henvist

Henvendelse i kontinensklinik Brøndby kræver ikke henvisning fra læge, og tilbuddet er gratis.

Det er muligt at få kørsel til kontinensklinikken, for nærmere information kontakt klinikken.

Der foretages løbende en individuel vurdering af dit kørselsbehov.

Hvor foregår det henne

Kontinensklinik Brøndby ligger i Træningscenter Brøndby på adressen:

Træningscenter Brøndby
Horsedammen 36A
2605 Brøndby

Her finder du menuen på din smartphone

Brøndby Kommunes hjemmeside er lavet, så den fungerer godt på alle enheder. Når du bruger den på en lille skærm som fx din mobiltelefon vil menuen med undersider befinde sig i toppen i højre hjørne. Du skal bruge menuen i hjørnet, når du skal klikke dig til undersider på hjemmesiden.

Kontakt

Kontakt Kontinensklinikken

Du kan kontakte Kontinensklinik Brøndby telefonisk på 43 28 39 94 dagligt mellem kl. 9.00-10.00.

Du er også velkommen til at skrive til os på e-mail: kontinensklinik@brondby.dk

Træningscenter Brøndby

Horsedammen 36A
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 21 73

traening@brondby.dk

Sidst opdateret den 31. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune