KOL-forløb

Hvad er KOL og hvordan kan du leve med det? Brøndby Kommune tilbyder et forløb, hvor du både lærer om at leve med KOL og får rørt dig med et smil på læben.

Vil du vide noget om KOL og møde andre i samme situation som dig?

Så har Brøndby Kommune et forløb, hvor du både lærer om at leve med KOL og får rørt dig med et smil på læben.

KOL-forløb

Har du fået konstateret mild til svær KOL, så har Brøndby Kommune et særligt forløb, hvor du lærer om de faktorer, der har indflydelse på din sygdom og hvordan du kan påvirke dem.

Undervisningen er tilrettelagt i forbindelse med træningen og foregår på hold. Der er fokus på, at deltagerne udveksler erfaringer og viden.

Forløbsprogrammet er gratis, ved henvisning fra læge eller hospital.

Holdopstart 4 x årligt.

Læs mere om KOL-forløbet

Hvad kan jeg lære

Formålet er grundlæggende at understøtte din evne til at tage hånd om dit eget liv og give dig redskaber til bedst muligt at håndtere en hverdag med KOL.

 

Alle forløb indledes med en afklarende samtale, hvor dine ønsker og behov bliver afdækket. Ud fra samtalen tilrettelægger vi det videre forløb.

Hvornår er der undervisning og træning

Forløbet er på 8-10 ugers træning, og 7 ugers undervisning med der er opstart fire gange årligt.

Der er træning mandag og onsdag kl.15-16, og undervisning onsdag forinden træningen fra kl.13.30-15.00.

KOL hold 2 – til dig med svær KOL, eller har fysiske udfordringer

VI har et tilbud til dig der er hårdere ramt af din KOL, og som benytter rollator og derfor har svært ved at indgå på vores primære KOL-hold. Her mødes vi hver onsdag fra kl. 10-11 i ca. 10 uger.  

Der er mulighed for transport.

Hvor foregår det

Undervisning og træning foregår på Træningscenter Brøndby, Horsedammen 36 A. 2605 Brøndby

tlf. 43 28 21 73 e-mail: traening@brondby.dk

Hvordan bliver jeg henvist

Du kan blive henvist til KOL-forløbsprogrammet via din egen læge eller fra hospital. Forløbet er gratis men inkluderer ikke tolk og transport.

 

Forløbsprogrammet for KOL rehabilitering er gratis, efter henvisning fra praktiserende læge eller hospital.

Oplysning til henvisende instans

Oplysninger om henvisning til behandlere

Der anvendes hospitalshenvisning (MedCom standard REF01 / XREF15), som sendes til lokationsnummer 5790000178940.

Henvisning skal indeholde oplysninger om:

  • Diagnose, bidiagnoser
  • Kort sygehistorie
  • Spirometri-resultat (max 2 år gamle)
  • FEV 1 % af forventet FEV1/FVC, grad af åndenød (MRC-skala)
  • Oplysning om anvendelse af inhalationsmedicin, formål med henvisningen, særlige forhold.

Visitationsguiden er udsendt til de praktiserende læger. 

Viden om KOL

Hoste

Har du KOL, kan du også opleve at hoste slim op, have langvarige forkølelser, som sætter sig i brystet eller gentagne luftvejsinfektioner som akut bronkitis eller lungebetændelse.

 

Har du i mere end 2 måneder haft et eller flere lungesymptomer, har du måske KOL. Det er vigtigt, at du reagerer på lungesymptomer, som du har haft i mere end 2 måneder. KOL er en sygdom, som uden behandling, forværres hver eneste dag. Jo tidligere KOL opdages, jo flere gode leveår kan du få.

Hvordan bliver jeg testet for KOL

Det er din læge, der kan stille en KOL diagnose ved at foretage en lungefunktionsmåling, som også kaldes for en spirometri.

En lungefunktionsmåling foregår ved, at du puster alt, hvad du kan ind i et lungefunktionsapparat, der kan måle, hvor meget luft du puster ud, og hvor hurtigt du puster luften ud.

Du kan få målt din lungefunktion enten hos din egen læge eller på en lungemedicinsk afdeling (du kan bede din læge om en henvisning).

Kronisk betyder, at det er en sygdom, du skal leve med resten af livet. Men du kan bremse sygdommens udvikling ved at:

  • Stoppe med at ryge
  • Tage medicin
  • Dyrke motion

Obstruktiv betyder, at luftvejene er obstruerede, det vil sige forsnævrede. Rent praktisk vil det sige, at det kræver mere arbejde at få luften til at komme rundt i lungerne end normalt.

KOL er en lungesygdom, som gør, at din lungefunktion er nedsat.

Det vil sige, at du ikke kan tømme dine lunger så hurtigt som normalt, fordi bronkiesystemet (link til lungernes funktion) er forsnævret, og det elastiske væv i lungerne er ødelagt. Det kaldes for luftvejsobstruktion. Lungerne er blevet slappe, og bronkierne er tykke og snævre.

 

Hvad er der galt med luftveje og lunger

Har du KOL, vil du typisk have to forskellige lungeskader:

  • Luftvejene er forsnævrede, så luften ikke kan passere frit igennem
  • Lungevævet er ødelagt (det der kaldes emfysem)

KOL findes i mild, moderat, svær og meget svær grad.

Hvorfor får man KOL

Mindst 85 % af alle tilfælde af KOL skyldes rygning, men der er også andre faktorer som fx arvelighed og arbejdsmiljø, der kan være medvirkende til, at du får KOL.

De fleste mennesker er 50-60 år, når de får diagnosen stillet. Og sygdommen kommer ofte snigende. En stor del af dem, som får konstateret KOL, har haft sygdommen i mange år, inden diagnosen bliver stillet.

Reagerer du på symptomerne i tide, kan du leve et godt liv med KOL. Derfor er det vigtigt at få målt din lungefunktion, hvis du oplever et eller flere lungesymptomer, som hoste, åndenød, pibende/hvæsende vejrtrækning.

Du er altid velkommen til at kontakte forløbskoordinatorerne hvis du har spørgsmål, eller ønsker at deltage i et rehabiliteringsforløb.

KOL-forløbskoordinatorer

Fysioterapeut Johan Schou - tlf. 43 28 21 73

Sygeplejerske Stine Nielsen - tlf. 61 16 60 06

KOL-Hotline

Har du spørgsmål til håndtering af KOL eller har du en pårørende med KOL, så kontakt vores KOL-sygeplejersker på KOL-hotline tlf. 5116 60 06.

Vi kan hjælpe dig i forhold til at sikre, at du får den rigtige inhalationsmedicin og tager den korrekt. Vi kan også hjælpe med at håndtere åndenød og hoste.

Vi tilbyder viden om sygdommen og det at leve med KOL, og kan hjælpe, hvis du vil vide mere om fx rygestop, optimal ernæring, fysisk aktivitet meget mere.

KOL-hotline tlf. 5116 60 06

Kontakt

Træningscenter Brøndby

Horsedammen 36A
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 21 73

traening@brondby.dk

Telefontid

Mandag til torsdag: Kl. 8.00–12.00 og 13.00–14.00

Fredag: Kl. 8.00–12.00

Sidst opdateret den 06. oktober 2021
Skrevet af Brøndby Kommune