Genoptræning efter udskrivning fra sygehus

Her kan du læse mere om henvisning, ventetid, Frit Valg, planlægning af genoptræningsforløbet, klagemulighed med mere.

Genoptræningsplan

Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning.

Sygehuset udskriver en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen.

Har du været på sygehuset, vil din genoptræningsplan blive sendt elektronisk til Træningscenter Brøndby.

Når vi har modtaget din genoptræningsplan, vil du indenfor 4 hverdage blive ringet op med tilbud om opstart. Og du vil ligeledes modtage din indkaldelse via Digital Post. Er du fritaget fra Digital Post, vil du efter et par dage modtage et brev i din almindelige postkasse.

I følge loven skal kommunen tilbyde dig opstart af træning senest 7 dage efter, du er udskrevet fra sygehuset, hvis du er henvist med en genoptræningsplan. I nogle tilfælde har sygehuset noteret i din genoptræningsplan, at du først må påbegynde træning senere (f.eks. grundet heling efter operation)

Træningen leveres efter Sundhedslovens § 140.

Læs mere om genoptræning

Hvor foregår genoptræningen

Vi samarbejder med kommunerne Albertslund og Glostrup i forhold til visse diagnoser, derfor vil din genoptræning på baggrund af henvisningsdiagnosen foregå på en af følgende lokationer:

Træningscenter Brøndby
Horsedammen 36A
2605 Brøndby
Telefon 4328 2173

Genoptræningscentret, Albertslund
Skolegangen 1, 1. sal
2620 Albertslund
Telefon 4368 7820

Træningscentret, Glostrup
Dommervangen 4, 1. sal
2600 Glostrup
Telefon 4346 850

Kan jeg få genoptræning i Brøndby Kommune selvom jeg bor i en anden kommune

Hvis du bor i en anden kommune, kan du vælge at få din genoptræning i Brøndby Kommune, hvis vi har plads.

Det er derfor nødvendigt, at du kontakter Visitationen i Træningscenter Brøndby på telefon 43 28 28 28, eller via sikker e-mail: traening@brondby.dk. og sikrer dig, at vi har mulighed for at modtage dig.

Hvis din træning skal foregå hos os, skal vi bruge en kopi af din genoptræningsplan og et betalingstilsagn fra din egen kommune, som du skal kontakte.

Vær opmærksom på, at din kommune kun er forpligtet til at dække omkostninger til kørsel eller befordringsgodtgørelse svarende til det, du ville have været berettiget til, hvis du havde modtaget træningsforløbet i din egen kommune.

Kan jeg få genoptræning i en anden kommune end i Brøndby Kommune

Du kan flytte din træning til en anden kommune, hvis de har plads. Det gælder kun til den anden kommunes egne tilbud.

Du skal kontakte den anden kommune og sikre dig, at de har mulighed for at modtage dig.
Hvis kommunen siger ja, skal du kontakte visitationen i Træningscenter Brøndby på tlf. 43 28 21 73 med oplysning om hvem vi skal sende din genoptræningsplan og betalingstilsagn til.

Vær opmærksom på, at Brøndby Kommune kun er forpligtet til at dække omkostninger til kørsel og befordringsgodtgørelse svarende til det, du ville have været berettiget til i Træningscenter Brøndby.

Kan jeg få min genoptræning på en privatklinik for fysioterapi

Det er kun muligt at flytte dit kommunale tilbud om genoptræning til en privatklinik, hvis kommunen ikke kan tilbyde dig opstart af genoptræning senest 7 dage, efter du er blevet udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan.

Du kan læse mere om denne ordning ved at trykke på linket www.mingenoptræning.dk, eller du kan ringe og tale med visitationen i Træningscenter Brøndby på telefon 43 28 21 73.

Hvad sker der når genoptræningen slutter

Når du nærmer dig afslutningen af dit træningsforløb, lægger fysioterapeuten/ergoterapeuten sammen med dig en plan for, hvordan du bedst vedligeholder dit funktionsniveau i hverdagen.

Du bliver vejledt i videre selvtræning og i motionstilbud i dit nærområde.

Hvis jeg ønsker at klage

I Træningscenter Brøndby vil vi altid gerne høre fra dig, hvis du er tilfreds eller utilfreds med den træning, du modtager, eller hvis du har forslag til, hvordan vi kan hjælpe dig bedre.

Du kan henvende dig til din fysio- eller ergoterapeut eller til dennes nærmeste leder.

Du kan også ringe til Træningscenter Brøndby i telefontiden på telefon 43 28 21 73 som kan hjælpe dig med at få fat i den rigtige person.

Styrelsen for patientklager

Hvis du vil klage over din terapeuts faglige virksomhed i forbindelse med genoptræningen, skal du kontakte Styrelsen for Patientklager.

Klagen skal sendes digitalt via den løsning, som Styrelse for patientklager har stillet til rådighed. Ellers bliver klagen afvist. Du er fritaget fra at bruge det digitale klageskema, hvis du er fritaget for Digital Post.

Nederst på siden kan du finde links til at klage over træningen.

Aktiviteter, og andre sundhedstilbud til ældre

Pensionisthusene

Har du lyst til at at møde nye mennesker, er du pensionist, og savner du noget at sysle med, er der altid plads til det.

I Seniorkalendere kan du finde aktiviteter og tilbud til seniorer. Er du pensionist eller efterlønner er der sikkert en aktivitet der kan friste dig.

-Læs mere her 

 

Trivselsguide - en hjælpende hånd til fællesskaber, trivsel og samvær

Har du lyst til at finde en spændende aktivitet i dit nærområde og dele dine interesser med ligesindede?
Ønsker du at opleve, hvordan samvær med andre giver trivsel, glæde og livskvalitet?

-Læs mere her

 

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Tilbuddet er til dig der er fyldt 65 år og ønsker råd og vejledning om sundhed og forebyggelse, samt oplysninger om hvilke tilbud og muligheder der er i Brøndby Kommune.

Dog er ældre, der i forvejen modtager personlig og praktisk hjælp i hjemmet, undtaget.

Kommunen tilbyder dig på baggrund af bl.a. din alder forebyggende hjemmebesøg på faste tidspunkter.

-Læs mere her

Kontakt

Visitationen i Træningscenter Brøndby kan kontaktes på sikker e-mail til: traening@brondby.dk, eller ved at ringe til Træningscenter Brøndby på tlf. nr. 43 28 21 73

Kvalitetsstandarder

Kontakt

Træningscenter Brøndby

Horsedammen 36A
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 21 73

traening@brondby.dk

Telefontid

Mandag til torsdag: Kl. 8.00–12.00 og 13.00–14.00

Fredag: Kl. 8.00–12.00

Sidst opdateret den 07. april 2022
Skrevet af Brøndby Kommune