Vederlagsfri fysioterapi

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi til borgere der har et varigt handicap eller en fremadskridende lidelse.

Hvem kan modtage vederlagsfri fysioterapi

Har du et svært varigt fysisk handicap, eller en fremadskridende lidelse kan du modtage træning efter henvisning fra egen læge. Blandt de mest almindelige lidelser kan nævnes:

Parkinson, sklerose, følger efter senhjerneskade, eller leddegigt. Hvis du mener at du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi skal du kontakte din læge.

-Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune du bor i. Træning og behandling foregår enten individuelt eller som holdtræning.

Vederlagsfri Fysioterapi

Hvad kan vi tilbyde

Træningen foregår enten på hold, individuelt eller en kombination af begge dele. Hvis du af sygdomsmæssige årsager ikke har mulighed for at komme til os, kan vi ligeledes tilbyde træning i eget hjem, dette dog kun efter lægeordination. 

Fysiske rammer og beliggenhed

Træningen foregår i store lyse lokaler og varetages af fysioterapeuter, samt træningsassistenter.  Træningscenter Brøndby er let tilgængeligt både for gangbesværede og kørestolebrugere, derudover har vi gode parkeringsforhold.

Vi er beliggende i Brøndbyøster på Horsedammen 36A, 2605 Brøndby.

Hvad forventes af dig

Når du modtager vederlagsfri fysioterapi på Træningscenter Brøndby forventes det, at du er motiveret for træning og udfører de hjemmeøvelser, som udleveres af terapeuten.

Vi forventer ligeledes at der meldes afbud ved sygdom, hospitalsbesøg eller lignende. Ved gentagne afbud eller tre udeblivelser uden gyldig grund vil forløbet blive afsluttet.

Frit valg

Du kan uafhængigt af din adresse, frit vælge hvor du vil modtage din fysioterapi. Med en lægehenvisning henvender du dig direkte til det sted du ønsker at træne, hvad enten det er i Træningscenter Brøndby eller hos den privatpraktiserende fysioterapeut.

Kørsel

Vederlagsfri fysioterapi er ikke omfattet af en kørselsordning, men du kan benytte Flexhandicap eller Flextur.

Min læge har lave en henvisning, hvad gør jeg så

Når din læge/speciallæge har bevilget vederlagsfri fysioterapi, skal du selv rette henvendelse til det sted du ønsker at træne.

Hvis du har et ønske om at træne i Træningscenter Brøndby, skal du i første omgang rette henvendelse til os på tlf. 43 28 21 73 eller via sikker mail: traening@brondby.dk . Hvis vi har mulighed for at varetage dit forløb, vil du kort tid efter at du har rettet henvendelse til os, blive kontaktet med tilbud om opstart enten på træningscentret eller i eget hjem.

Lægen har i henvisningen vurderet hvor det er mest hensigtsmæssigt at din genoptræning finder sted.

-Henvisningen er gyldig i et år fra udstedelsesdatoen.

Kontakt

Træningscenter Brøndby

Horsedammen 36A
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 21 73

traening@brondby.dk

Telefontid

Mandag til torsdag: Kl. 8.00–12.00 og 13.00–14.00

Fredag: Kl. 8.00–12.00

Sidst opdateret den 31. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune