Vederlagsfri fysioterapi

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi til borgere der har et varigt handicap eller en fremadskridende lidelse.