Har du gener efter nyopstået hjernerystelse?

Sundhedsfremmetilbud til borgere med følger efter nyopstået hjernerystelse.