Diabetes type 2-forløb på dit sprog

Brøndby kommune har et tilbud til dig med diabetes type 2 og tyrkisk, pakistansk eller arabisk baggrund.

Tilbud til dig med diabetes type2 som taler tyrkisk, urdu eller arabisk

Formålet med forløbsprogrammet er, at give dig viden om din sygdom og en forståelse for, hvordan du ved hjælp af medicin, kost og motion selv kan forebygge udvikling af følgesygdomme.

Kurset udbydes i et samarbejde mellem Glostrup, Brøndby og Albertslund Kommune.

Hvem kan deltage

Tilbud til dig med type 2-diabetes som taler tyrkisk, urdu eller arabisk

Der som følge af sproglige og/ eller kulturelle udfordringer ikke kan få udbytte af kommunens ordinære forløb om Type 2-diabetes. Borgerne skal have bopæl i Brøndby, Glostrup eller Albertslund Kommune.

Indhold i forløbet

Forløbet starter med en individuel afklarende samtale, hvor du vil blive præsenteret nærmere for forløbet, ligesom mål/motivation og sygdomsforståelse vil blive afklaret.

Kurset er en kombination af teoretiske oplæg og fysisk motion og strækker sig over 7 undervisningsgange af 2 timers varighed samt en opfølgning efter 3 måneder. Der vil være en tolk eller sundhedsformidler på dit sprog tilstede under hele forløbet.

Hvor foregår det

Kurset starter i efteråret 2021.

Undervisningen opdeles på 3 adresser efter sprog:

Kursus på arabisk
Træningscentret Glostrup 
Dommervangen 4, 1. sal
2600 Glostrup
tlf. 4346 8500

Kursus på urdu
Træningscenter Brøndby
Horsedammen 36A
2605 Brøndby
tlf. 4328 2173

Kursus på tyrkisk
Genoptræningscenter Albertslund
Sundhedshuset
Skolegangen 1
2620 Albertslund
tlf. 4368 7820

Hvordan bliver jeg henvist

Du bliver henvist af din egen læge/speciallæge hvis du har diabetes TYPE2. Når træningscentret modtager henvisningen vil du blive indkaldt til en afklarende samtale i din hjemkommune forinden opstart på forløbet.

Det gælder også selvom forløbet vil foregå i en anden kommune. 

Forløbsprogrammet for diabetes TYPE2 er gratis, efter henvisning fra praktiserende læge eller hospital.

For yderligere info

Du er altid velkommen til at kontakte vores sundhedsformidler Humaira Iftikha på tlf. 43 28 21 73, hvis du har spørgsmål - eller ønsker at deltage på forløbet. 

Kontakt

Træningscenter Brøndby

Horsedammen 36A
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 21 73

traening@brondby.dk

Telefontid

Mandag til torsdag: Kl. 8.00–12.00 og 13.00–14.00

Fredag: Kl. 8.00–12.00

Sidst opdateret den 31. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune