Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Borgere med handicap kan søge om hjælpemidler