Træningscenter Brøndby

Træningscenter Brøndby har en række genoptrænings, rehabiliterings- og sundhedstilbud til dig.

Nærbillede at træningscykel

Velkommen til Træningscenter Brøndby

Træningscenter Brøndby har en række genoptrænings, rehabiliterings- og sundhedstilbud til dig. Alt efter om du er udskrevet med en genoptræningsplan fra hospitalet, dit funktionsniveau er dalet grundet længerevarende sygdom, eller hvis du har en kronisk sygdom.

Her kan du få information om os, og ikke mindst om vores mange tilbud i træningscentret.

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning efter udskrivning fra hospital

Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning.

Sygehuset udskriver en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen.

Har du været på sygehuset, vil din genoptræningsplan blive sendt elektronisk til Træningscenter Brøndby.

Træningen leveres efter Sundhedslovens § 140.

-Læs mere her.

 

Visitering til genoptræning og træning grundet fald i funktionstab

Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din dagligdag, fordi du er eller har været syg, uden at har været indlagt på hospitalet har du mulighed for at ansøge om et træningsforløb.

Hvis du ønsker at ansøge om et forløb skal du kontakte den centrale visitation på rådhuset på tlf. 43 28 28 28. Telefontid alle hverdage  i mellem kl. 9-10.

Træningen leveres efter Servicelovens § 86. 

-Læs mere her.

 

Henvisning til Vederlagsfri fysioterapi

Har du et svært varigt fysisk handicap, eller en fremadskridende lidelse kan du modtage træning efter henvisning fra egen læge. Blandt de mest almindelige lidelser kan nævnes:

Parkinson, sklerose, følger efter senhjerneskade, eller leddegigt. Hvis du mener at du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi skal du kontakte din læge.

-Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune du bor i. Træning og behandling foregår enten individuelt eller som holdtræning.

-Læs mere her.

Visitering til kontinensforløb / bevilling af hjælpemidler

Som borger i Brøndby Kommune kan du få rådgivning og vejledning i forhold til at afhjælpe vandladnings- og afføringsproblemer.

Kontinensklinikken har ansat sygeplejerske og fysioterapeut med specialviden på området, som med enkle undersøgelser og ved at spørge ind til dit problem, kan finde frem til hvordan det kan mindskes eller afhjælpes. Dette sker i samarbejde med din egen læge.

Du kan også tilbydes genoptræning af din bækkenbund. Derudover kan vi være behjælpelige med yderligere undersøgelse, hvis problemet -Læs kræver særlig behandling.

-Læs mere her.

Visitering af specialundervisning for voksne

Specialundervisning skal bidrage med metoder og hjælpemidler, som kan kompensere for dit handicap, så du bedre kan deltage i samfundslivet. Det er dine forudsætninger, færdigheder og behov, som ligger til grund for undervisningen og rådgivningen.

-Læs mere her.

Aflastningsplads, Rehabiliteringsplads/Flexplads

Rehabiliteringen Brøndby er et døgntilbud for borgere i Brøndby Kommune, som har behov for intensiv træning. hele døgnet. Formålet med rehabiliteringen er genoprettelse af funktionsniveauet, så borgeren så vidt muligt opnår et selvstændigt liv i hjemmet med mindst mulig hjælp.

-Læs mere her.

Aktiviteter, og andre sundhedstilbud til ældre

Pensionisthusene

Har du lyst til at at møde nye mennesker, er du pensionist, og savner du noget at sysle med, er der altid plads til det.

I Seniorkalenderen kan du finde aktiviteter og tilbud til seniorer. Er du pensionist eller efterlønner er der sikkert en aktivitet der kan friste dig.

-Læs mere her 

 

Trivselsguide - en hjælpende hånd til fællesskaber, trivsel og samvær

Har du lyst til at finde en spændende aktivitet i dit nærområde og dele dine interesser med ligesindede?
Ønsker du at opleve, hvordan samvær med andre giver trivsel, glæde og livskvalitet?

-Læs mere her

 

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Tilbuddet er til dig der er fyldt 65 år og ønsker råd og vejledning om sundhed og forebyggelse, samt oplysninger om hvilke tilbud og muligheder der er i Brøndby Kommune.

Dog er ældre, der i forvejen modtager personlig og praktisk hjælp i hjemmet, undtaget.

Kommunen tilbyder dig på baggrund af bl.a. din alder forebyggende hjemmebesøg på faste tidspunkter.

-Læs mere her

Sundhedstilbud og forløb

Diabetes type2 forløbsprogram

Har du fået konstateret diabetes type2 så kan Brøndby Kommune tilbyde dig et rehabiliteringsforløb. Rehabiliteringen tager udgangspunkt i dit behov og består af fysisk træning, sygdomsspecifik undervisning, rygestopkurser, kostvejledning og undervisning i at lære at leve med diabetes type2.

Brøndby Kommune tilbyder en særlig indsats for dig der er fyldt 18 år med diabetes type2.

-Læs mere her.

Diabetesforløb på fremmedsprog: tyrkisk, urdu eller arabisk

Tilbud til dig med diabetes type2 som taler tyrkisk, urdu eller arabisk
Formålet med forløbsprogrammet er, at give dig viden om din sygdom og en forståelse for, hvordan du ved hjælp af medicin, kost og motion selv kan forebygge udvikling af følgesygdomme.

Kurset udbydes i et samarbejde mellem Glostrup, Brøndby og Albertslund Kommune.

-Læs mere her.

KOL forløbsprogram

Har du fået konstateret mild til svær KOL, så har Brøndby Kommune et særligt forløb, hvor du lærer om de faktorer, der har indflydelse på din sygdom og hvordan du kan påvirke dem.

Undervisningen er tilrettelagt i forbindelse med træningen og foregår på hold. Der er fokus på, at deltagerne udveksler erfaringer og viden.

-Læs mere her.

Lænde/ryg forløbsprogram

Har du symptomer i et eller begge ben i form af eksempelvis strålende, stikkende, eller sovende fornemmelser, vågner du om natten på grund af smerter i lænd eller ben?

Får du ondt i lænd og ben:

  • Når du er på arbejde, vasker tøj, køber ind, laver mad eller gør rent?
  • Når du løfter noget tungt?
  • Når du sidder ned i længere tid?
  • Når du går kortere eller længere ture?

Kan du svare ja til flere af disse spørgsmål, har du mulighed for at få gratis hjælp.

Forløbsprogrammet der har til formål at forebygge kroniske lænderygsmerter, og give dig en individuel vejledning i brug af kroppen i almene daglige gøremål.

-Læs mere her.

Hjerte/kar forløbsprogram

Brøndby Kommune tilbyder borgere med hjerte/kar sygdomme et rehabiliteringsforløb efter endt forløb på hospitalet. Forløbet finder sted i Albertslund Sundhedscenter som vi samarbejder med.

Forløbet er gratis, efter henvisning fra hospital.

-Læs mere her.

 

Kræft forløbsprogram

Tilbuddet er til dig, der har eller har haft kræft.  Tilbuddene er primært gældende for dig, men enkelte tilbud er også rettet mod pårørende og efterladte.

Formålet med kræftrehabiliteringen er at støtte dig fysisk, psykisk og socialt i at håndtere dit hverdags- og arbejdsliv på trods af de begrænsninger som sygdommen og/eller behandlingen kan medføre. Rehabiliteringsforløbet foregår i Træningscenter Brøndby, hvor der tilbydes forskellige aktiviteter, som kan være en hjælp og støtte i tiden under og efter behandling for en kræftsygdom.

-Læs mere her.

Om os

Om Træningscenter Brøndby

Træningscenter Brøndby yder primært hjælp til genoptræning af kommunens borgere efter f.eks. hospitalsindlæggelse eller efter funktionstab på grund af sygdom.

Vi har et 3 kommunalt samarbejde med Albertslund og Glostrup ift. specifikke diagnoser, hvorfor nogle forløb vil finde sted på anden adresse.

Udover samarbejde med andre kommuner har vi et tværfagligt samarbejde med både hjemmeplejen, jobcentret samt andre fagområder i Brøndby Kommune for at sikre dig det bedste mulige forløb.

Foruden genoptræning tilbyder vi bl.a. en række gratis sundhedstilbud hvis du har: KOL/diabetes type2, kræft, nyopståede lænde/ryg smerter eller hvis du har en hjertesygdom.

I træningscentret er ansat fysioterapeuter, ergoterapeuter, administrative medarbejdere samt specialister på hver deres fagområde. Medarbejderne arbejder i forskellige faglige teams, der sikrer en høj faglig kvalitet og særlig viden om de mange forskellige typer af problematikker, der kræver et genoptræningsforløb efter Sundhedsloven eller Serviceloven.

Træningscentret råder over både træningssale og individuelle trænings- og behandlingsrum med udstyr til mange typer af genoptræning. Hvis det vurderes nødvendigt og relevant, kan genoptræning foregå i eget hjem eller som udendørs træning.

Kontakt os

Visitationen på Træningscenter Brøndby

Visitationen tager sig primært af genoptræningsplaner, dysfagi forløb under servicelovens §86, henvisninger til forløbsprogram og vederlagsfri fysioterapi samt henvendelser under Lov om specialundervisning for voksne.

 

Kontakt:

Visitationen
Træningscenter Brøndby
Tlf.: 43 28 21 73
E-mail: traening@brondby.dk

 

Kontinensklinik Brøndby

Forløb i Kontinensklinik Brøndby er et gratis tilbud om udredning og behandling til borgere over 18 år der har vandladnings- og afføringsproblemer.

Kontinensklinikken bevilger inkontinensbind, kateter-og stomimaterialer efter servicelovens §
112.

Kontinensklinikken tilbyder råd og vejledning i forhold udredning og hjælpemidler til borger, pårørende og andre faggrupper.


Kontakt:

Kontinensklinikken
Træningscenter Brøndby
Telefon: 43 28 39 94, alle hverdage ml. 9-10
E-mail: kontinensklinik@brondby.dk

 

 

Hjerneskadekoordinator

Har du fået en hjerneskade eller er du pårørende til en person, der har fået en hjerneskade, står Brøndby Kommunes hjerneskadekoordinator klar til at hjælpe.

Kontakt:

Cecilie Ring Olsen
Hjerneskadekoordinator
Træningscenter Brøndby
Telefon: 51 51 71 12
E-mail: traening@brondby.dk

 

Logopæd

Vores Logopæd, varetager logopædisk specialeundervisning for voksne, primært fra det neurologiske område.

Derudover giver hun også råd og vejledning til pårørende og andre faggrupper, der er i tæt kontakt med borgere ift. at facilitere god kommunikation med borgeren.

 

Kontakt:

Marlene Meier
Logopæd
Træningscenter Brøndby
Tlf.: 20 11 49 72
E-mail: traening@brondby.dk

 

Forløbskoordinatorerne på KOL,diabetes, lænde/ryg, og kræft forløbsprogrammet


Du er altid velkommen til at kontakte forløbskoordinatorerne hvis du har spørgsmål til vores sundhedstilbud, eller ønsker at deltage i et rehabiliteringsforløb:

 

KOL/Diabetes-forløbskoordinatorer
Fysioterapeut Johan Schou tlf. 43 28 21 73
Sygeplejerske Stine Nielsen tlf. 61 16 60 06


Lænde/ryg forløbskoordinator
Fysioterapeut Tanja Jørgensen tlf: 43 28 21 73


Kræft forløbskoordinatorerne
Fysioterapeut Bitten Orland
Fysioterapeut Pernille Wallentin

E-mail: traening@brondby.dk

 


Ledelsen

Kontakt ledelsen i Træningscenter Brøndby:


Centerleder
Ulla Holm Frausing
Træningscenter Brøndby
Telefon: 43 28 27 21
E-mail: traening@brondby.dk


Afdelingsleder i afdeling 1
Rikke Frederiksen
Træningscenter Brøndby
Telefon: 43 28 28 75
E-mail: traening@brondby.dk


Afdelingsleder i afdeling 2
Felix Petersen
Træningscenter Brøndby
Telefon: 43 28 28 74
E-mail: traening@brondby.dk


Afdelingsleder i afdeling 3
Charlotte Vedel
Pensionisthusene
Kulturhuset Brønden 1. sal
Telefon: 43 28 26 88
E-mail: pensionisthusene@brondby.dk

Kontakt

Træningscenter Brøndby
Horsedammen 36A
2605 Brøndby
Telefon: 43 28 21 73

Telefontid:
Mandag-fredag: kl. 8-12, kl. 13-14
Fredag: kl. 8-12

Sikker e-mail: traening@brondby.dk

Sidst opdateret den 15. august 2022
Skrevet af Brøndby Kommune