Genoptræning grundet sygdom eller fald i funktionsniveau – uden hospitalsbehandling

Læs mere om muligheden for at ansøge om et genoptrænings- eller vedligeholdende træningsforløb.

Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din dagligdag, fordi du er eller har været syg, uden at har været indlagt på hospitalet. Så har du mulighed for at ansøge om et træningsforløb via Servicelovens §86.

Genoptræning

Du kan ansøge om et genoptræningsforløb, hvis du er svækket efter sygdom som ikke er behandlet i sygehusregi f.eks. længere tids sengeleje i hjemmet grundet influenza eller efter et fald.

Det er en forudsætning at alle andre muligheder for genoptræning er udtømt såsom at træne selv, træning i foreningsregi eller hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

Formålet er at opnå samme grad af funktionsevne eller bedst mulig funktionsevne, så du igen har færdigheder til at klare dine daglige gøremål.

Vedligeholdende træning

Du kan ansøge om vedligeholdende træning, hvis du har behov for individuelt tilpasset træning.

Det er en forudsætning at alle andre muligheder for genoptræning er udtømt såsom at træne selv, træning i foreningsregi eller hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

Formålet er at vedligeholde din funktionsevne med henblik på at afhjælpe væsentlige følger i din funktionsevne.

Genoptræning grundet sygdom eller fald - uden henvisning

Hvor foregår træningen

Træningen vil hovedsageligt foregå på Træningscenter Brøndby. Men kan ud fra en individuel vurdering fra fysio- og ergoterapeuter ligeledes finde sted i dit eget hjem, på flexplads, eller på vores rehabiliteringsafdeling. 

  • I Træningscenter Brøndby
  • I dit eget hjem
  • På et sygehus
  • På flexpladser
  • I rehabilitering

Træningen kan i få tilfælde finde sted i Træningscenter Albertslund, eller Træningscenter Glostrup, hvis din diagnose ligger indenfor deres specialområde.

Træningscenter Brøndby
Horsedammen 36A
2605 Brøndby
Telefon 4328 2173

Genoptræningscentret, Albertslund
Skolegangen 1, 1. sal
2620 Albertslund
Telefon 4368 7820

Træningscentret, Glostrup
Dommervangen 4, 1. sal
2600 Glostrup
Telefon 4346 850

 

Min sundhedsjournal

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger.

Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Hvis du vil klage

Hvis du er blevet visiteret til træning af din visitator, og du vil klage over bevillingen, skal du kontakte din visitator på telefon 43 28 28 28 eller på sikker e-mail: visitationen@brondby.dk.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Link til Ankestyrelsens hjemmeside: Typiske spørgsmål og svar om klagesager (nyt vindue)

-Hvis du vil klage over planlægningen og indholdet i træningen, skal du kontakte din ergo- eller dennes nærmeste leder i Trængscenter Brøndby på telefon 43 28 21 73, eller på sikker e-mail: traening@brondby.dk.

Kontakt

Visitationen

Social- og Sundhedsforvaltningen
Brøndby Rådhus
Park Allé  160
2605  Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

Visitationen@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 30. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune