Solceller, brændeovne og olietanke under 6000L

Solceller

Opsætning af solceller på taget

Opsætning af solcelle- eller solfangeranlæg kræver ikke byggetilladelse, med undtagelse af opsætning på erhvervs- og etagebyggeri. Dog skal al opsætning af solcelle- eller solfangeranlæg overholde bestemmelser i Bygningsreglement 2010.  

Inden du går i gang

Inden du går i gang med at installere et solcelle- eller solfangeranlæg, skal du undersøge bestemmelserne i det gældende bygningsreglement i forhold til bygningers højde og det skrå højdegrænseplan mod skel og nabo. Hvis bygningsreglementets afstands- og højdekrav ikke er overholdt, skal du søge kommunen om tilladelse til at sætte solcelle- eller solfangeranlægget op. 

Du skal også være opmærksom på, at solcellerne ikke må give anledning til generende reflekser for dine naboer og andre omkringboende.

Bestemmelser der skal overholdes

Udover bygningsreglementets bestemmelser skal du være opmærksom på, at også følgende bestemmelser skal overholdes:

  • Byplanvedtægter
  • Lokalplaner
  • Deklarationer (som du kan finde på www.tinglysning.dk)
  • Grundejerforeningsvedtægter
  • Fredet eller bevaringsværdig bygning
  • Beskyttelseslinjer jf. Naturbeskyttelsesloven §15 -19

I mange lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer er der bestemmelser vedrørende bygningers ydre.

Bestemmelserne kan angive f.eks. farve, materiale, hældning af tagkonstruktion, blankhed og lignende. Hvis etablering af anlægget er i strid med nogle af reglerne, skal du søge kommunen om dispensation, inden du påbegynder arbejdet.

Når du skal søge dispensation

Du søger dispensation ved at sende os en mail. Du skal sende en kort beskrivelse af projektet, information om placering samt anvendelse.

Når du skal oplyse kommunen om et byggeri

Hvis anlægget ikke er i strid med nogle af reglerne, skal du sende oplysninger om anlæggets størrelse (antal og m2) og ydelse (kW) til BBR, når anlægget er sat op.Læs desuden mere om solcelleanlæg her:

www.energitjenesten.dk

Skrevet af Teknik- og Miljøforvaltningen