Ombygning i lejlighed

Har du planer om at ombygge eller renovere din lejlighed eller etageejendom?

Hvilke byggearbejder er omfattet ved ombygning i lejlighed?

Byggearbejder der kræver byggetilladelse

Følgende kræver byggetilladelse:

 • Ændring af bærende konstruktioner i boligen.
 • Ændre fælles installationer, f.eks ny anboring på faldstamme i forbindelse med etablering af nyt køkken eller bad.
 • Installation af pejse, brændeovne og kedler.
 • Sammenlægning af to eller flere lejligheder.
 • Ændret anvendelse til andet end beboelse, f.eks. etablering af erhverv.
 • Ændre adgangsforholdene til boligen.
 • Ændre flugtveje fra boligen og blænding af døre til trapper, som er flugtveje.

Der kan være andre forhold, der kræver en byggetilladelse.

Vær opmærksom på, at kommunens byggesagsbehandling altid skal sikre, at lovgivningen på byggeområdet overholdes.

Vedligeholdelse og indvendig ombygning der ikke kræver byggetilladelse

Følgende kræver ikke byggetilladelse:

 • Etablering af badeværelse og køkken.
 • Flytning af indvendige vægge - når der ikke er tale om bærende konstruktion.
 • Udskiftning af vinduer og døre.
 • Vedligeholdelsesarbejde.

Det er vigtigt, at byggearbejdet ikke medfører en udvidelse af boligarealet.

Vær opmærksom på, at kommunens byggesagsbehandling altid skal sikre, at lovgivningen på byggeområdet overholdes.

Læs altid lokalplanen, før du går i gang

Lokalplaner kan indeholde regler om udformning på vinduer samt farver og materialer på facader og tag. I bevarende lokalplaner skal facadeændringer godkendes af kommunen inden opstart, da der skal tages hensyn til bygningens arkitektur. 

Regler i lokalplaner, bygningsreglementet og tinglyste deklarationer skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver tilladelse. Ellers skal ejer søge en dispensation inden opstart.

Byggeriet kan også kræve tilladelse fra anden lovgivning inden opstart, som du skal være opmærksom på, f.eks dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Se lokalplaner for dit område.

Anmeld altid ændringen til BBR

Involverer dit byggearbejde ændring i areal eller ændring i antal af værelser, toiletter eller bad? Så skal du sende oplysninger om ændringerne til BBR (Bygnings- og Boligregistret), når byggearbejdet er færdigt.

Anmeld ændring i BBR

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byggesag@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 28. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune