Kirkebjerg

Kirkebjerg er Brøndbys nye levende bydel med lejligheder, rækkehuse og grønne arealer. Området gennemgår en stor forandring og er ved at udvikle sig fra erhvervsområde til et centralt beliggende boligområde. Læs mere om den nye bydel her på siden.

Bo i Kirkebjerg

Kirkebjerg bliver Brøndbys nye levende bydel med lejligheder, rækkehuse og grønne arealer. I løbet af de næste 10-15 år vil området gennemgå en stor forandring og udvikle sig fra erhvervsområde til et centralt beliggende boligområde. De første boliger stod færdige i foråret 2021. 

I Kirkebjerg er der flere bygherrer og udlejere. Hvis du er interesseret, skal du kontakte de enkelte ejere. En del af bygherrerne er gået sammen om en hjemmeside, hvor du kan finde oplysninger om de enkelte projekter og hvordan du kan komme i betragtning til en ny lejlighed. Du kan finde hjemmesiden via linket nedenfor.

Bo i Kirkebjerg

Historien om Kirkebjerg

Kirkebjerg opstod som erhvervsområde i 1940'erne og er et område med stærk arkitektonisk karakter og flere af bygningerne er bevaringsværdige. Det fremtidige Kirkebjerg vil tage udgangspunkt i den stærke erhvervshistorie i området.

Kirkebjerg indeholder en lang historie som et af de første erhvervsområder bygget med Marshallplanen. Mange bygninger er bevaringsværdige og har en arkitektonisk karakter, der bliver bygget videre på i Kirkebjergs udvikling. Området er - på trods af sin funktion - et meget grønt område med en stor variation i landskabet. Den lille sø bliver bevaret og bliver en del af Kirkebjergs grønne rum.

Kirkebjergs jord hørte oprindeligt til Brøndbyvestergårdene Glosemosegård og Kirkebjerggård i slutningen af 1700-tallet. Små 100 år senere blev de to gårde gradvist udstykket til husmandssteder og gartnerier. Kirkebjerg har huset flere gartnerivirksomheder gennem årene.

De første industrivirksomheder slog sig ned i Kirkebjerg lige efter anden verdenskrig. Det var virksomheder, der var vokset ud af København og havde brug for mere plads. I Kirkebjergs velmagtsdage lå der fx både telefonfabrik, betonelement-virksomheden Larsen & Nielsen og Clöettas chokoladefabrik, der dengang var ‘Nordens mest moderne chokoladefabrik’.

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2016 at få udarbejdet en såkaldt SAVE-registrering af Kirkebjerg industrikvarters bygningsmasse. Forstadsmuseet stod for undersøgelsen, der vurderer Kirkebjergs kulturarvsværdier og de udviklingspotentialer, de repræsenterer. Undersøgelsen giver et fagligt bud på mulighederne for at forankre den forestående omdannelse af Kirkebjerg fra industrikvarter til boligområde i den lokale historie og behandler hvordan den nye Brøndby-bydel får en autentisk identitet. Du kan læse Forstadsmuseet undersøgelsen via linket nedenfor.

Læs "Kirkebjerg industrikvarter – bevaring og potentiale”

Billede af forskellige historiske bygninger i Kirkebjerg
Udviklingsplanen for Kirkebjerg

For at sikre, at det nye boligområde bliver af god kvalitet, rummer grønne arealer og tager hensyn til de nuværende naboer, har Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse vedtaget en udviklingsplan for området. Investorernes kommende byggeri i Kirkebjerg skal derfor følge retningslinjerne i planen.

Udviklingsplanen lægger bl.a. op til, at:
  • Kirkebjerg skal åbnes op og skabe sammenhæng til omgivelserne
  • Nybyggeriet skal spille sammen med områdets historiske erhvervshistorie
  • Der skabes en varieret bydel med materialer af høj kvalitet
  • De grønne arealer bevares og videreudvikles
  • Der bygges i 2-6 etager. Enkelte undtagelser op til 7 etager
  • Parkering foretages primært i små kompakte parkeringshuse

Du kan læse hele udviklingsplanen for Kirkebjerg her 

Som et supplement til Udviklingsplanen er der udarbejdet en designmanual. Designmanualen har retningslinjer for, hvordan f.eks. veje, pladser og andre byrum skal udformes, og hvilken belysning, belægning, bænke etc. der skal bruges. Du kan læse den fulde designmanual i pdf´en nedenfor.

Læs designmanual her

Baggrund for Udviklingsplanen

Kirkebjerg skal omdannes fra erhvervsområde til en levende bydel med op mod 2.000 nye boliger. Den nye Udviklingsplan sætter rammerne for, hvordan fremtidens Kirkebjerg skal udvikles.  I første omgang er det den del af Kirkebjerg erhvervsområde, der ligger nord for Park Allé, der forventes omdannet, og det er også dette område som Udviklingsplanen omhandler.

Med de høje boligpriser i København og den massive interesse der er for at flytte til hovedstaden, er der øget fokus på at bygge i forstæderne. Brøndby mærker også stor interesse fra investorer, der gerne vil opføre boliger. Kommunalbestyrelsen ønsker at kunne styre denne udvikling og hvordan der bygges. Det gælder ikke mindst for Kirkebjerg, et traditionelt erhvervsområde, der står for at skulle omdannes til et levende boligområde.

Det kommende boligområde ligger tæt på Glostrup Station og den kommende letbane og er dermed centralt placeret i forhold til resten af hovedstadsområdet. Udviklingsplan erstatter de tidligere planer for området, herunder Helhedsplanen fra 2009, der bl.a. indeholdt tanker om en bydel, hvor bolig og erhverv er blandet.

Alle grunde i Kirkebjerg er nu privatejede. Det betyder at kommunen ikke kan sætte gang i udviklingen alene, det skal ske i samarbejde med de private bygherrer. Udviklingsplanen skal derfor på en gang være så realistisk, at det kan betale sig for de private at bygge, samtidig med at den sikrer en samlet helhed og kvalitet for Kirkebjerg.

Lokalplaner for Kirkebjerg

På vores Lokalplanportal kan du finde alle de eksisterende lokalplaner for Kirkebjerg området.

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byplan@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 06. juli 2022
Skrevet af Brøndby Kommune