Kolonihaver

Få overblik over fremgangsmåden og gældende regler, når du skal bygge eller ændre dit kolonihavehus eller skuret i din kolonihave. Vær opmærksom på, at du altid skal orientere dig i lokalplanen for dit område.