Et grønnere Brøndby

Her kan du læse en guide med nye regler for hegn, belægning og beplantning i parcel-og rækkehus områderne. Guiden er lavet i forbindelse med at Kommunalbestyrelsen har vedtaget den nye temalokalplan 504. Vi ønsker et mere grønt og klimavenligt Brøndby med indbydende gaderum og lokal biodiversitet.