Fremtidens Brøndby Strand

Fremtidens Brøndby Strand er en strategisk byudviklingsproces, der strækker sig over de næste tyve år, involverer en lang række interessenter og har stor betydning for hele Brøndby Kommune.

Fremtidens Brøndby Strand er et udviklingsprojekt der kører over de kommende 20 år.

Hele Brøndby Strand skal forandres. Fremtidens Brøndby Strand er en udvikling af de fysiske og sociale rammer for bydelen. Der skal brydes ned og bygges op.

Fremtidens Brøndby Strand skal stå på skuldrene af den særlige Brøndby-identitet: Stærke lokale fællesskaber, plads til alle, rekreative grønne og blå områder, sport og idræt.
Udviklingen foregår lige nu og de næste tyve år. Formålet med Fremtidens Brøndby Strand er en sammenhængende bydel, som er god at leve i sammen og for alle. Det er en fysisk udvikling af området, der skal forandres, med afsæt i det, Brøndby Strand er lige nu.

Fremtidens Brøndby Strand sker med involvering af borgere, foreninger, virksomheder og det offentlige. Det er os der bor og arbejder her, der skal forme Brøndby Strand.

I fællesskab udvikler vi Fremtidens Brøndby Strand

Udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand tager afsæt i kommunalbestyrelsens vision fra strategien ’Brøndby 2030’. Brøndby skal udvikles til et stærkere, sundere og mere bæredygtigt fællesskab, som borgerne er stolte af og aktive i.

 

Kommunalbestyrelsen har derfor i budgettet afsat ressourcer til at understøtte en udviklingsproces, der vil inkludere Brøndby Strands beboere, de almene boligselskaber og grundejere i bymidten. Herudover tilknyttes en række eksperter undervejs i processen.
Realiseringen af Fremtidens Brøndby Strand vil kræve væsentlige kommunale investeringer, som skal matches af ambitiøse private investeringer i bydelen. De kommunale investeringer kan f.eks. omfatte nye institutioner eller opgradering af infrastruktur. Se mere om den udviklingsproces der er tilrettelagt her.

 

I maj 2021 har kommunalbestyrelsen vedtaget en vision og fire fokusområder, som er udgangspunktet for den strategiske udviklingsplan der skal udarbejdes for bydelen. Se vision og fokusområder nedenfor. 

Brøndby Strand blev for alvor udbygget i 60'erne og 70'erne

Historien bag projektet 

Brøndby Strand er en af kommunens tre bydele. Bydelen har en attraktiv beliggenhed i hovedstadsområdet - tæt på vand, grønne områder og god trafikal infrastruktur til resten af regionen, herunder København.

Bydelen blev for alvor udbygget i 60’erne og 70’erne for at være med til at afhjælpe bolignøden i hovedstaden og for at skabe gode, moderne og lyse rammer til den almindelige dansker.

Gennem de sidste 30 år har det danske samfund ændret sig og det samme har rammerne for det gode liv i Brøndby Strand. I dag er der en række udfordringer i bydelen, som gør, at udviklingen halter efter den øvrige hovedstadsregion og Brøndby Kommune som helhed. For at sikre, at bydelen også i fremtiden er et attraktivt sted at bo og leve, er der derfor behov for at se på den overordnede udvikling af bydelen.

Vision og fokusområder

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en foreløbig vision med tilhørende fokusområder, der danner afsæt for udviklingen af helhedsgrebet for Fremtidens Brøndby Strand.

Vision

Brøndby Strand skal være en levende bydel. Et sted hvor folk mødes og nye fællesskaber opstår. Bydelen skal udvikles med respekt for stedets historie, identitet og mangfoldighed. Det betyder, at der skal være plads til alle og at der skal være fokus på kultur, idræt og natur.

 

Hele bydelen skal gentænkes, så den hænger bedre sammen med mere variation i bybilledet. Der skal bygges nyt – men ikke for tæt – og hvor der bygges, skal forskellige boligtyper, butikker og institutioner blandes. Et nøgleord er den blandede by.

 

Fremtidens Brøndby Strand skal skabes af bydelens beboere, boligorganisationerne, grundejerne, erhvervslivet, kulturlivet og andre aktører i et tæt og forpligtende samarbejde med Brøndby Kommune.

Fokusområder

Boliger og beboere
De nuværende boligkvarterer skal transformeres gennem renovering og nybyggeri, så der i bydelen bliver boliger for alle befolkningsgrupper og familietyper. Byggeri af nye boliger skal medvirke til en større variation i boligtyper og ejerformer. Nybyggeriet skal opfylde høje krav til arkitektur og kvalitet.

 

Bymidten, kulturlivet og de fælles byfunktioner
Centeret skal udvikles til en mere levende og attraktiv bymidte med et aktivt kultur- og erhvervsliv. Der skal skabes mulighed for en ny, samlende profilskole og en til to nye daginstitutioner. Kommunale investeringer skal i det hele taget understøtte byomdannelsen.

Veje, stier og mobilitet
Forbindelserne på tværs i bydelen samt til/fra stranden og andre bydele skal forbedres. Fodgængere, cyklister og kollektiv trafik skal gives højere prioritet i det samlede trafikbillede og forbindelserne skal indbyde til mere aktivitet og byliv. Parkeringen og den meget stramme trafikdifferentiering skal revurderes.

Natur, bevægelse og bæredygtighed
Der skal sættes høje standarder for bæredygtighed, både i renovering og nybyggeri. Bydelens mange grønne områder skal udvikles, så de skaber mere værdi for beboerne på tværs af de enkelte kvarterer. Større biodiversitet, flere muligheder for bevægelse og lokal håndtering af regnvand skal have høj prioritet.

Borgerforum mødtes digitalt

Deltag i processen

Vi håber, du vil være med.

Dine input er vigtige for, at vi får realiseret Fremtidens Brøndby Strand.
Bydelens beboere og andre der er interesserede i at sætte deres aftryk på udviklingen er velkomne til at bidrage i processen.

Nedrivning og renovering i Brøndby Strand Parkerne

Fem af Brøndby Strand Parkernes i alt 12 ikoniske højhuse skal i de kommende år rives ned. Det sker fordi de er forurenet med miljøgiften PCB. Det er desværre ikke lykkedes at finde en metode til at fjerne PCB, som er teknisk holdbar og økonomisk forsvarlig.

Det er de almene boligselskaber der har besluttet nedrivning og styrer processen.

Læs mere direkte på Brøndby Strand-siden om Helhedsplan 4 (HP4), som er boligorganisationernes plan for nedrivning og renovering. På siden får du derfor den opdaterede info om projektet.

Brøndby Kommune har ansvar for VVM-tilladelsen og lokalplanen der muliggør nedrivningen.
Læs mere om Brøndby Kommunes myndighedsopgave i forbindelse med nedrivningen.

Strandboxen og byvandring

Kom og hør mere om projektet og aflever dine input i Strandboxen, hvor du kan møde sekretariatet for Fremtidens Brøndby Strand onsdage og torsdage.

Se også Forstadsmuseets udstilling om Brøndby Strands historie mandag-torsdag.

Find de to gule containere der udgør Strandboxen lige overfor Brønden.

Åbningstider for Strandboxen er følgende:
Mandag: Kl. 10-15 (udstillingscontaineren)
Tirsdag: Kl. 10-15 (udstillingscontaineren)
Onsdag: Kl. 11-15 (udstillings- og kontorcontaineren)
Torsdag: Kl. 11-17 (udstillings- og kontorcontaineren)
På helligdage er både udstilling og kontor lukket.

Strandboxens åbningstider i juli 2021

Udstillingen er åben den 12., 13., 19. og 20. juli kl. 11-15.
De øvrige dage holder vi sommerferielukket.
Vi er tilbage som normalt i august 2021.

Derudover inviterer vi til byvandring:

  • Tirsdag den 13. juli kl. 17.00 - FULDT BOOKET
  • Torsdag d. 19. august kl. 17.00

Start og slut er ved Strandboxen. Turen er 4 km lang og varer ca. 1½ time. Det er gratis at deltage. Tilmeld dig på:

TMF-FremtidensBST@brondby.dk

Borgermøder og facebookgruppe

Borgermøder og facebookgruppe

Der afholdes en række borgermøder i løbet af de kommende år frem mod realiseringen af Fremtidens Brøndby Strand. På disse sider kan holde dig opdateret på kommende borgermøder og andre arrangementer, hvor du kan gøre din indflydelse gældende.

I Facebook-gruppen for Fremtidens Brøndby Strand kan du følge med i begivenheder, arrangementer og løbende dialoger om projektet. Meld dig ind.

Den 3. marts 2021 blev det første (digitale) borgermøde om Fremtidens Brøndby Strand afholdt. Du kan se oplægget og referatet.

Den 11. maj blev det andet borgermøde afholdt. Du kan se oplægget og referatet her.

Borgerforum

Vi har oprettet et BorgerForum for en mindre gruppe interessenter, som vil følge projektet i hele perioden frem mod afslutningen af parallelopdraget.
Den 8. april 2021 mødtes Borgerforum for første gang. Du kan læse vores oplæg, referat og workshop-noter.

Den 6. maj 2021 blev andet møde i Borgerforum afholdt. Du kan læse vores oplæg, referat og workshop-noter.

Den 15. juni 2021 blev tredje møde i Borgerforum afholdt. På dette møde blev der fokuseret på bæredygtighed.

Foreningsforum

Vi har også nedsat et Foreningsforum, der består af repræsentanter for lokale organisationer i Brøndby Strand. Foreningsforum vil følge projektet i samme periode som Borgerforum. 

Den 22. april 2021 mødtes Foreningsforum for første gang. Du kan se oplæg, referat og workshop-noter.

Den xx. maj 2021 mødtes Foreningsforum for anden gang. Du kan se oplæg, referat og workshop-noter.

Du kan stadig ansøge om at blive en del af Foreningsforum ved at sende os: Navn, adresse, telefonnummer, alder og foreningsnavn – samt gerne et par linjer med jeres tanker om, hvad der fungerer godt og mindre godt i Brøndby Strand. Send din ansøgning på mail: TMF-FremtidensBST@brondby.dk. Før sommerferien forventer vi at afholde endnu et møde i tidsrummet 17.00-18.30.

Hvis du sender en ansøgning, så vil dine personoplysninger blive brugt til at sammensætte et repræsentativt udvalg. Oplysningerne bliver slettet senest den 14 dage efter du har fået svar fra os. Se Brøndby Kommunes Privatlivs- og databeskyttelsespolitik.

Inddragelse af unge

Den 14. april 2021 mødtes sekretariatet med Ungefællesskabet. Se inputtene vedrørende styrker og forbedringspunkter.

Kontakt os gerne hvis du er medlem af et fællesskab eller en forening for unge og har input til projektet. 

Materiale fra processen

Brøndby Kommune har udarbejdet en foranalyse af bydelen Brøndby Strand, hvor vi undersøger, hvilke muligheder der er for at udvikle området.

Hent foranalysen som pdf. 

Bydelen er i marts 2021 dokumenteret i en dronefilm (åbner i nyt vindue).

Nyheder 

Nedenfor finder du de seneste nyheder fra Fremtidens Brøndby Strand-projektet fra kommunen:

Kommunalbestyrelsen vedtager proces for Fremtidens Brøndby Strand.

Stærkt samarbejde på tværs af almene og kommunale matrikler i Brøndby Strand.


I Facebook-gruppen for Fremtidens Brøndby Strandkan du følge med i begivenheder, arrangementer og løbende dialoger om projektet. Ift. nedrivningen af de fem forurenede højhuse får du mest opdateret information direkte på www.brondbystrand.dk, der opdateres af boligselskaberne, der står for nedrivningen.

Sidst opdateret den 09. juli 2021
Skrevet af Brøndby Kommune