Ejendomsdata

I myndighedernes registre kan du finde en lang række oplysninger om din bolig og dit lokalområde

Vi har samlet informationer omkring Bygnings- og boligregistret (BBR), ejendomsrapport, tinglysning mv., så du kan finde oplysninger om din ejendom og dit lokalområde.

Se tegninger over din ejendom

I Byggesagsarkivet kan du finde afsluttede byggesager over langt de fleste ejendomme i Brøndby.

Byggesagsarkiv
 • Hvor kan du finde ejendomsdata?

  På Boligejer.dk kan du lave opslag i alle de store ejendomsdataregistre. Dvs.

  • BBR (Bygning- og Boligregistret) – Oplysninger om bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje m.v.
  • SVUR (Statens Vurderingsregister) – Oplysninger om ejendomsvurdering, grundværdi og salg
  • Matrikelregistret - Oplysninger om grund
  • PlansystemDK - Oplysninger om lokalplaner

  Du kan også finde energimærker og BBR-meddelelser.

  Desuden kan du som ejer finde dine tilstandsrapporter og el-eftersynsrapporter samt eftersynsrapporter fra den obligatoriske byggeskadeforsikring, hvis du er logget på med NemID.

  Plantegninger

  En af de tidligere ejere kan have gemt plantegninger af ejendommen. Hvis der har været en byggesag på en ejendom, kan du sandsynligvis finde plantegninger i kommunens byggesagsarkiv.

  Hvis der ikke findes tegninger, skal du have fat i en landinspektør, som er ekspert i at opmåle og kortlægge.

 • Hvordan får du data til brug for bolighandel?

  Ejendomsrapporten samler og formidler ca. 50 forskellige ejendomsoplysninger, som borgeren og den professionelle skal bruge ved ejendomshandel.

  Ejendomsdatarapporten er digital og afløser det kommunale oplysningsskema, hvor oplysningerne blev indhentet i kommunerne.

  Ejendomsdatarapporten indeholder en lang række oplysninger, der vedrører:

  • bygninger: tilstandsrapport, energimærke, elinstallationsrapport og BBR-oplysninger mv.
  • økonomi: ejendomsskat, ejendomsværdi, indefrysning af grundskyld, forfalden gæld til kommunen mv.
  • planer: kommune- og lokalplaner, zonestatus, varmeforsyning og spildevandsplaner mv.
  • vand: afløbsforhold, vandforsyning og grundvand
  • jordforurening: kortlagt og lettere jordforurening mv.
  • natur, skov og landbrug: beskyttet natur, fredskov mv.
  • fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, sø- og åbeskyttelse, strandbeskyttelse mv

  Rapporten koster 100 kr. og kan købes på Boligejer.dk. (2021)

 • Tinglysning.dk

  Tinglysning af skøder og servitutter mv. foregår digitalt. På Tinglysning.dk kan du gratis se den såkaldte uofficielle tingbogsattest på din egen ejendom, hvis du er logget ind med NemID. Det samme gælder en andelsboligattest

 • Hvad er registrenes formål?

  Myndighederne bruger oplysningerne i de store landsdækkende registre til administrative opgaver. De er altså ikke lavet med henblik på borgerinformation. Derfor kan det af og til være lidt svært at forstå oplysningerne. Men alligevel er der en guldgrube af information om din bolig og dit lokalområde at hente.

 • Lovgivning

Kontakt

BBR-teamet

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tfbygsagogbbr@brondby.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag  kl. 09.00 - 13.00

Torsdag   kl. 13.00 - 17.30

Fredag  kl. 09.00 - 12.00

 

Telefontider:

Mandag - onsdag  kl. 09.00 - 14.30

Torsdag  kl. 09.00 - 17.30

Fredag  kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 10. juni 2021
Skrevet af borger.dk og Brøndby Kommune