Hønsehold

Vil du holde høns på din ejendom?

Høns og haner

Man må gerne holde høns på sin ejendom, hvis det er i overensstemmelse med gældende lokalplan.

Lejere skal altid spørge boligselskabet eller afdelingsbestyrelsen, om der må holdes høns i deres område. Der kan være forskellige regler fra boligselskab til boligselskab.

Husk at tage hensyn til dine naboer og tænk på rottesikring

Vi anbefaler, at du ved etableringen tænker på dine omgivelser, orienterer dine naboer og følger de gode råd her på siden.

Du skal sørge for at holde hønsegård og hønsehus ren, så der ikke opstår lugtgener, og det er en fordel, hvis du placerer din hønsegård tæt ved dig selv, så generer du ikke din nabo.

Man må højst holde 8 høns og ingen haner. Hønsene må ikke færdes frit, men skal være indhegnet.

I tilfælde af støjgener i nat- og morgentimerne, skal hønsene holdes inde i et mørklagt hønsehus indtil kl. 7 mandag til fredag og til kl. 9 lørdag, søndag og helligdag.

Læs mere i vores Regulativ for hønsehold nedenfor.

Bestemmelser i lokalplaner eller byplanvedtægter og regler i lokale grundejer, andels- eller lejerforeninger angående hønsehold gælder fortsat.

 

Regulativ for hønsehold

Rotter

Når du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det.

Anmeld rotter

Kontakt

Miljøafdelingen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag  kl. 09.00 - 13.00

Torsdag   kl. 13.00 - 17.30

Fredag  kl. 09.00 - 12.00

 

Telefontider:

Mandag - onsdag  kl. 09.00 - 14.30

Torsdag  kl. 09.00 - 17.30

Fredag  kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 09. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune