Hønsehold

I Brøndby Kommune må du som udgangspunkt gerne holde høns på din ejendom.

Høns og haner

Man må gerne holde høns på sin ejendom, hvis det er i overensstemmelse med gældende lokalplan. Man må højst holde 8 høns og ingen haner. 

Du skal være opmærksom på, at hvis du bygger f.eks. et hønsehus, læskur eller lignende kan det kræve en byggetilladelse.

Lejere skal altid spørge boligselskabet eller afdelingsbestyrelsen, om der må holdes høns i deres område. Der kan være forskellige regler fra boligselskab til boligselskab.

Husk at tage hensyn til dine naboer og tænk på rottesikring

Dine høns og deres anlæg ikke må være til gene for omgivelserne. Hvis du vil holde høns, er det derfor vigtigt, at du tager hensyn til dine naboer. Det er en fordel at tale med dine naboer, inden du etablerer en hønsegård.

Du skal sørge for at holde hønsegård og hønsehus ren, så der ikke opstår lugtgener, og det er en fordel, hvis du placerer din hønsegård tæt ved dig selv, så generer du ikke din nabo. Hønsene må ikke færdes frit, men skal være indhegnet.

I tilfælde af støjgener i nat- og morgentimerne, skal hønsene holdes inde i et mørklagt hønsehus indtil kl. 7 mandag til fredag og til kl. 9 lørdag, søndag og helligdag.

Læs mere i vores Regulativ for hønsehold nedenfor.

Bestemmelser i lokalplaner eller byplanvedtægter og regler i lokale grundejer, andels- eller lejerforeninger angående hønsehold gælder fortsat.

 

Regulativ for hønsehold

Rotter

Når du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det.

Anmeld rotter

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 24. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune