Kolonihaver

Få overblik over fremgangsmåden og gældende regler, når du skal bygge eller ændre bygningerne i din kolonihave. Husk at du altid skal orientere dig i lokalplanen for dit område.