Afsluttet genoptræningsforløb

Tilbud til folkepensionister eller efterlønnere efter endt genoptræningsforløb.